Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen inte skyldig visa handlingar

En bostadsrättsförening är inte skyldig att lämna ut eller visa skriftliga handlingar om t.ex.  avtal mellan föreningen och utomstående parter. Det har Göta Hovrätt kommit fram till efter ett ärende i småländska Västervik.

Det hela handlade om ett kontrakt mellan föreningen och byggföretaget Skanska som bland annat utfört stambyten i fastigheten i början av 2000-talet.

Ett antal medlemmar ifrågasatte entreprenaden och en särskild granskare tillsattes efter ansökan hos Länsstyrelsen (numera Boverket).  Redovisningen kom 2006 varpå en medlem begärde att få ta del av entreprenadkontraktet.

Han påpekade att han och andra boende ifrågasatte såväl kvalitet som kostnader i projektet och att sprickbildning redan kunde konstateras i så gott som alla badrum. Efter lång skriftväxling godkände föreningen en ombesiktning av badrummen på en extra stämma.

Men mannen stämde trots det föreningen med en begäran om att få ta del av de tidigare efterfrågade handlingarna. Tingsrätten konstaterade att det var oklart om begäran förts fram på en stämma – som lagen kräver.  Det var också oklart om föreningen såg begäran som en nackdel, vilket lagen också säger.

Men enligt tingsrätten spelar det mindre roll. Det finns ingen skyldighet i lagen att lämna ut handlingar bara för att en eller flera medlemmar begär det. Däremot finns det en skyldighet att lämna skriftliga svar på frågor som ställs på en stämma och även hålla svaren tillgängliga, vilket är en annan sak.  
Domen överklagades men hovrätten tog inte upp ärendet utan fastställde tingsrättens utslag. En bostadsrättsförening behöver inte visa upp några handlingar  för sina medlemmar oavsett anledning till en sådan begäran.

Göta Hovrätt 
Mål T 524-10