Hoppa till huvudinnehåll

Nya p-platser inget fel

Bil

Att ordna tillfredsställande bilplatser åt medlemmarna är inget brott mot likhetsprincipen i en bostadsrättsförening. Det har Svea Hovrätt slagit fast i en dom, som jämför parkeringsplatser med andra nyttigheter som tvättstuga, bastu, TV och bredband.

Bakgrunden till domen, som kom i mars 2001, är ett beslut i en förening på Lidingö utanför Stockholm, som tog upp frågan för omröstning på en extrastämma året innan. Föreningen ville bygga ett tiotal nya parkeringsplatser på gården, eftersom man i dagsläget endast hade tillgång till åtta garageplatser och sju parkeringsrutor utomhus, trots större behov. Kostnaden för att bygga de nya p-platserna beräknades till cirka en halv miljon kronor. Styrelsen lade fram ett byggförslag för stämman, som med siffrorna 15 för och 14 emot antog förslaget. Men den jämna utgången fick ett äldre par att yrka på ogiltighet.

I tingsrätten anförde paret dels att beslutet stred mot likhetsprincipen (BRL 9:14), eftersom det bara gynnade vissa medlemmar, det vill säga dem som har bil. I andra hand hävdade paret att beslutet stred mot stadgarnas ändamålsbestämmelser, och att det inte fattats med tillräckligt stor majoritet för att ”utvidga verksamheten” i föreningen.

Föreningen svarade att anordnandet av parkeringsplatser bara kan ses som en komplettering av bostadsrätten och att inget otillbörligt finns i beslutet. Och föreningens linje vann i rätten. Att vissa nyttigheter kan få bäras i olika utsträckning av hushållen i en förening strider inte mot likhetsprincipen.

Så förhåller det sig till exempel också med bredband, bastu, tvättstuga - som används mer av t.ex. barnfamiljer- och annat. ”Parkeringsutrymmen får anses vara en nära nog nödvändig och ofrånkomlig nyttighet för en bostadsrättsförening i en storstadsregion idag”, skrev hovrätten och påpekade vidare att byggande av p-platser inte kan sägas vara en utvidgning av verksamheten, utan tvärtom ingår i den.  Föreningen vann tvisten och kunde därmed bygga sina p-platser. 

Svea Hovrätt 
Mål T 8028-00