Hoppa till huvudinnehåll

Max ett års uthyrning praxis

PROVBO
Om hyresnämnden beslutar det kan ärenden om andrahandsuthyrning överklagas till Svea Hovrätt. Provboende m.m. godkänns enligt hovrättens praxis i maximalt ett år. Foto: Mostphotos  

En kvinna i Göteborg, som hade fått föreningens godkännande att hyra ut sin bostad i ett halvår, fick nej när hon ville förlänga uthyrningen sex månader för att pröva samboende med en manlig bekant, och vände sig därför till hyresnämnden. Föreningen menade att den är liten, endast 16 lägenheter, och att frånvarande medlemmar skulle försämra möjligheten till trädgårdsskötsel m.m. Dessutom, påpekade de, hade de redan godkänt tillfällig uthyrning i ytterligare sex månader efter den första perioden.

Hyresnämnden gick på föreningens linje och underkände ansökan. Enligt den praxis som utarbetats, ska ett år vara tillräckligt för att provbo tillsammans, och eftersom föreningen redan godkänt den tiden kan ytterligare uthyrning inte godkännas, menade nämnden.

Med stöd av ett tillägg i BRL, som infördes sommaren 2019, kan hyresnämnden besluta att ett ärende får överklagas till Svea Hovrätt, vilket kvinnan i det här fallet också utnyttjade.

En bostadsrättshavare har numera stor frihet i möjligheten att hyra ut sin bostad, för t.ex. tillfälligt boende utomlands eller annan ort, för studier, arbete, sköta anhörig, provsammanboende m.m. Det räcker att den sökande har skäl för sin ansökan och vill ha kvar sin lägenhet.

Skälens tyngd ökar dock med tiden och ska ställas mot föreningens behov att säga nej, påpekade hovrätten. Enligt rätten kunde kvinnan i det här fallet visa att den första halvårsperioden endast avsåg utlandsvistelse från hennes egen sida. Det var under den tiden hon träffade den man hon nu önskade provbo tillsammans med.

Föreningen kan inte automatiskt slå samman dessa ärenden enbart till sin fördel, menade hovrätten. Argumenten om föreningens storlek och behov av trädgårdsskötsel ansågs inte heller relevanta utan kunde bortses ifrån. 
Eftersom den första ansökan gällde tillfällig utlandsvistelse, och den andra - som avsåg provboende - endast hade gällt i sex månader, godkände hovrätten en period på ytterligare sex månader för provboendet. Då ärendet dragit ut på tiden innebar det dock att det bara återstod två veckor av den tid hon begärt när domen kom.

Svea Hovrätt
Mål ÖH 11646-20