Hoppa till huvudinnehåll

Affären som blev en pizzeria

PIZZA
Om en lokal upplåts med bostadsrätt kan ändrad användning leda till förverkan. Foto: Mostphotos

Redan 1991 kom det här utslaget i Högsta Domstolen (HD) som klargjorde hur en bostadsrättslokal får användas. Det var en bostadsrättsförening i Stockholm som stämde en lokalinnehavare för att han hade förvandlat verksamheten i en lokal från grönsaksbutik till pizzeria. Lokalen var upplåten med bostadsrätt. 
Föreningen ansåg att mannen bröt mot stadgarna genom att ha ändrat både inredning och verksamhet utan godkännande. Enligt det ursprungliga avtalet fick lokalen inte användas till annat än ”affär”, påpekade de.
 Ändringen påverkade en annan av föreningens medlemmar negativt, som även han drev restaurang i fastigheten.  Samtidigt kunde inte föreningen erbjuda någon plats för avfallet från pizzerian, vilket det fanns krav på.

Mannen protesterade mot föreningens syn. Han hade kontaktat både den tidigare affärsinnehavaren och dåvarande fastighetsägaren redan innan föreningen tog över huset och fått klartecken att starta pizzerian, menade han.

I upplåtelseavtalet stod visserligen att lägenheten skulle användas som bostad, men i kontakt med styrelsen hade lydelsen ändrats till ”lokal” eller ”affär”.  Styrelsen kände till att avsikten var att starta en pizzeria. Dessutom hade han installerat två kylskåp i det ordinarie soprummet som klarade att ta hand om hans avfall, påpekade han.

Dåvarande Fastighetsdomstolen vid tingsrätten gav pizzeriaägaren rätt.  Efter överklagan kom dock Svea Hovrätt fram till motsatt slutsats. Till sist hamnade tvisten i Högsta Domstolen (HD), som tog upp fallet för att fastställa ett prejudikat. Enligt lagen får en bostadsrättshavare inte använda en lägenhet för annat ändamål än det avsedda, påpekade HD. Eftersom verksamheten omfattade tillagning av maträtter, vilket normalt inte ingår i begreppet affär, skiljer sig verksamheten från det som angavs i avtalet. 

I en hyrd lokal får visserligen verksamheten ändras, vid en jämförelse, men bara om hyresnämnden godkänner det. Då de samlade olägenheterna var till stor nackdel för föreningen och dess medlemmar var ändringen av sådan avsevärd betydelse som lagen anger ansåg HD och förklarade bostadsrättslokalen förverkad. 

Högsta Domstolen 
Mål T 497-90