Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning till styrelseledamot

Det är inte fel att en förening beslutar om ersättning till en styrelseledamot för personliga kostnader som orsakats av förhållanden i den egna föreningen, så länge ersättningen inte är för hög.

Det var en medlem i en förening i Malmö som hade fått ett antal uppmaningar om rättelse för störande beteende. I samband med det stämde han ordföranden för förtal. Föreningens förvaltare hade sammanställt skriftliga uppmaningar till mannen, som förmedlades av ordföranden.

Men händelserna behandlades också på en stämma vars protokoll sedan delades ut till samtliga medlemmar.

Det blev för mycket för mannen som stämde den kvinnliga ordföranden för förtal. Parterna kom dock fram till en förlikning på uppmaning av tingsrätten. Föreningen medgav att vissa formuleringar varit olämpliga samtidigt som man kom överens om att var och en skulle stå sina egna respektive kostnader.

Men när föreningen på en följande stämma beslutade att ersätta ordförandens personliga kostnader i målet, cirka 9000 kronor, rann sinnet åter över för mannen.

Nu stämde han istället föreningen och påpekade att beslutet var otillbörligt och stred mot stadgarna och innebar en fördel för en enstaka medlem gentemot alla andra.

Varken tingsrätten eller hovrätten, dit målet överklagades, höll dock med mannen. Inget brott mot stadgarna kunde påvisas och beslutet om ersättning var inte heller till någon för- eller nackdel för någon medlem, eftersom den beslutade summan var så pass låg. Det var tvärtom befogat att föreningen skulle stå för kvinnas utgifter eftersom målet handlade om förhållanden inom föreningen.

Den bråkige mannen förlorade målet och fick totalt punga ut med 175.000 kronor i ersättning för föreningens kostnader.

Hovrätten Skåne Blekinge
Mål T 376-08