Hoppa till huvudinnehåll

Ett utrop är inget avtal

UTROP
Ett utrop på ett möte räcker inte för att ett avtal ska anses vara träffat, menar hovrätten.

En arkitekt i Stockholm ansåg att han träffat ett muntligt avtal inför bygget av en vindsvåning i en bostadsrättsförening. Två av föreningens medlemmar, som fått styrelsens godkännande att inleda projekteringen av råvinden, hade kontaktat arkitekten och frågat om han kunde ta fram en första grundskiss på hur den nya lägenheten kunde se ut.

Arkitekten förklarade sig villig att ta på sig uppgiften och tog fram skisserna.

Men efter en tid förklarade medlemmarna att bygget skulle bli för dyrt för dem, varför planerna lades på is. Då krävde arkitekten ersättning från föreningen för sitt arbete. När föreningen nekade, lämnade arkitekten istället in en stämningsansökan med krav på cirka 110.000 kronor.

Och tingsrätten gav honom rätt. Vid ett möte där planerna drogs upp borde föreningen tydligt ha förklarat att det var de två medlemmarna, och inte föreningen, som skulle betala alla kostnader. Eftersom föreningen varit passiv hade ett uppdragsförhållande uppstått mellan parterna, varför föreningen var skyldig att stå för notan, menade tingsrätten

Men föreningen gick vidare till Svea Hovrätt och påpekade att arkitekten lovat ta fram de första skisserna utan kostnad, och att ersättning sedan skulle betalas ut om bygget verkligen blev av.  Ersättning skulle också i första hand de två medlemmarna stå för, inte föreningen. Föreningen hade inte heller, som arkitekten hävdat, gett sina två medlemmar mandat att företräda föreningen i den här frågan. 

Enligt hovrätten stod det klart att ett antal möten hållits om saken under en tiomånadersperiod. 
Vid ett möte deltog bevisligen samtliga inblandade parter, där arkitekten meddelat sina ersättningsanspråk varpå en av styrelseledamöterna uttryckt sig med orden ”okay, då kör vi”, eller liknande. Men rätten menar också att man inte diskuterade något närmare om omfattning, tidsaspekt eller närmare om uppdragets karaktär vid detta möte, varför det inte kan anses klart visat att det verkligen förelåg ett avtal mellan arkitekten och föreningen om projektet.

Slutligen menar hovrätten att, även om man beaktar alla tidigare möten, det inte räcker med bara ett muntligt uttryck eller utrop från en person för att ett avtal ska vara träffat.  Arkitekten förlorade målet och fick stå för föreningens rättegångskostnader på cirka en kvarts miljon kronor.

Svea Hovrätt 
Mål T 9568- 12