Hoppa till huvudinnehåll

Inget avdrag på byggfelsförsäkringen

I början av 2001 byggde Öresundsbostäder i Malmö fyra nya hus åt bostadsrättsföreningen Salongen 16.
Företaget tecknade en sedvanlig byggfelsförsäkring för projektet hos IF Skadeförsäkring.
Byggnaderna slutbesiktigades samma år och under den tvååriga garantitiden därefter upptäckte föreningen att det var fel på taken. 
Det dröjde dock ända till 2008 innan byggföretaget medgav felet och taken lades om.

Takavdrag
Åldersavdrag får inte göras på ersättning i en byggfelsförsäkring. Foto: Mostphotos

Föreningen fick ersättning för den extra kostnaden, men utöver självrisken gjorde IF ett åldersavdrag på ytterligare 15 procent.
IF menade att föreningen  tjänat på att åtgärden flyttas fram åtta år och att man därför hade rätt att göra det extra avdraget.  
Föreningen ville få frågan prövad och  lämnade in en stämningsansökan.
Tingsrätten gick som första instans på föreningens linje, varpå IF genast överklagade.  
Hovrätten ändrade tingsrättens dom, bland annat med hänsyn till att försäkringsbolaget inte  kunde läggas till last för den långa förseningen fram till åtgärdandet. 
Men utslaget överklagades till Högsta Domstolen som tog upp ärendet och slutgiltigt gav föreningen rätt.
En byggfelsförsäkring, som är obligatorisk, ska omfatta skälig kostnad för att avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, fel i material och fel på arbetets utförande.
Garantiföretaget har rätt att ställa krav på hur arbetet ska utföras och av vem, för att inte kostnaden för åtgärdandet ska bli för hög.
Men bestämmelserna säger också att försäkringen inte får innehålla villkor som inskränker försäkringshavarens rätt till ersättning.
Det finns således inget stöd i lagen för att göra extra åldersavdrag på så sätt som bolaget hävdade, menade HD.
IF:s påpekande att det var en fördel för föreningen att taket nu blev åtta år ”nyare”, menade HD motsvarades av den nackdel som uppstod i och med att man fick vänta lika länge på att få felet åtgärdat.
IF hade alltså inte rätt att göra det omtvistade avdraget och föreningen vann målet.

Högsta Domstolen 
Mål T240-12