Hoppa till huvudinnehåll

Fallet med dörröppningen

Ett stockholmspar ville flytta öppningen mellan kök och matrum i lägenheten men fick nej av bostadsrättsföreningen. Väggen var bärande, menade styrelsen. Innan paret köpte bostadsrätten hade de berättat för föreningen om sina planer och lämnade också strax efter tillträdet in en ansökan för ombyggnaden.

En 90 cm bred öppning skulle flyttas och ändras så att den blev 110 cm bred. En stålbalk skulle monteras över öppningen för att säkra konstruktionen. Trots att det hela godkänts av byggtekniker, och att de fått bygglov för åtgärden, avslog föreningen parets begäran med motiveringen att ”principen är att bärande vägg inte är tillåten att ta ner”.

Men tingsrätten hänvisade till bostadsrättslagen kapitel 7 paragraf 7, som säger att styrelsen inte får vägra tillstånd till en åtgärd som inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Då all tillfrågad byggteknisk expertis var överens om att ombyggnaden inte påverkade väggens hållfasthet negativt, plus att grannen ovanför också sade ja, fanns inga skäl för föreningen att avslå ansökan varför paret fick bygga om väggen.

Stockholms tingsrätt  
Mål T 18648-09