Hoppa till huvudinnehåll

Vattenledning:

Föreningens ansvar slutar vid kopplingen

Gränsdragningen mellan föreningens och medlemmens underhållsansvar leder ofta till tvister och diskussioner.

Men redan i slutet av 80-talet kom en hovrättsdom som gällde skadereglering efter läckage från en diskmaskin. Det var ett par i radhusföreningen Bagarby i Sollentuna som råkade ut för en omfattande vattenskada i köket sedan diskmaskinens automatik krånglat. Paret hade nyligen flyttat in i huset och den tidigare ägaren hade installerat diskmaskinen vid överlåtelsen. Föreningen tog hand om sanering och reparation, enligt dåvarande försäkringsregler.

Men när föreningen efteråt krävde paret på ersättning för kostnader som gällde bostaden utbröt protester. Paret ansåg att det var frågan om en ledningsskada som föreningen helt borde stå för. De påpekade att de inte heller orsakat skadan av vårdslöshet.  Föreningen menade att kostnaden endast avsåg de delar som bostadsrättshavaren själv svarar för och att paret dessutom varit oaktsamma som inte stängt av huvudkranen för varmvatten när huset stod tomt. De hade inte ens tagit reda på att det fanns en sådan.

Domstolen fann att föreningens stadgar stämde överens med regelverket i lagen. Men även om försäkringsfrågan är av stor betydelse kan ”försäkringsbolagens definition av vattenledningsskada inte tillmätas avgörande betydelse för hur regeln ska tolkas”, menade Svea Hovrätt när tvisten nådde dit.  Till vattenledning hör, utöver själva ledingen, även anbringade anordningar för tappning av vattnet. Men en diskmaskin som anslutits till ledningen ingår inte i själva ledningen eller utgör någon sorts förlängning av denna, påpekade rätten.

Vattenledningen slutar alltså vid den avstängningskran som diskmaskinen anslutits till, skrev hovrätten och dömde bostadsrättshavarna att ersätta föreningen med hela dess krav.

Svea Hovrätt 
Mål T858-85

Fotnot:  Domen har betydelse för definition av ”trycksatt vattenledning”. I duschrum har motsvarande exempel t.ex. lett till att även en duschblandare ansetts höra till ledning som föreningen svarar för, om ingen avstängningskran finns. Föreningen bör definiera gränserna i stadgar och/eller ordningsregler som fastställs av en stämma, lyder juristernas råd.