Hoppa till huvudinnehåll

Ordförande sänkte egen avgift

En ordförande i en förening i centrala Stockholm dömdes att betala tillbaka nära 300.000 kronor till föreningen, sedan han sänkt sin egen avgift under långa perioder. När föreningen tog över huset anlitades till en början en extern förvaltare, men dyra ombyggnader och reparationer försvagade ekonomin så kraftigt att föreningen till och med hotades av konkurs.

För att spara pengar tog de boende därför över förvaltningen själva och överlät ansvaret på ordföranden som tog sin hustru till hjälp med själva bokföringen. Under sex år struntade mannen sedan i att betala in avgifter på cirka 185.000 kronor. När styrelsen senare beslutade om en avgiftshöjning fördelades den lika på alla bostadsrätter, trots att stadgarna angav att det skulle ske efter andelstal.

Det hela upptäcktes först sedan mannen flyttat från föreningen, då de boende på nytt valde att anlita en fristående ekonomisk förvaltare som genast upptäckte bristerna, varpå föreningen omgående stämde sin tidigare ordförande.

Mannen hävdade i rätten att saken borde vara preskriberad eftersom stämman varje år beviljat hela styrelsen ansvarsfrihet och godkänt räkenskaperna.  Men både tingsrätten, och senare också hovrätten, underkände argumenten, eftersom det inte fanns några protokoll där beslut om ersättning till paret skulle ha fattats. Inga fakturor för arbetet, som borde tillställts föreningen, kunde heller visas upp. Medlemmarna kunde därför inte ha vetat hur det verkligen låg till och ansvarsfriheten var därmed satt ur funktion, menade hovrätten.  Efter en uppgörelse dömdes mannen att betala tillbaka pengarna till föreningen.

En bidragande orsak till förlusten var att den föreningsvalde revisorn inte haft någon kontroll över räkenskaperna trots sitt viktiga uppdrag, påpekade hovrätten.

Svea Hovrätt 
Mål T 652-03