Hoppa till huvudinnehåll

Böter för felaktiga hissar

Hissen
Ett allvarligt hissfel kostade en förening över en kvarts miljon i böter. / Foto: Mostphotos

En förening i Billdal utanför Göteborg fick anmärkningar på sina tre hissar vid en ordinarie inspektion. Protokollet som sändes till byggnadsnämnden visade att nödevakueringen inte fungerade och att hissarna inte kunde användas på ett säkert sätt.

Nämnden informerade föreningen om användningsstoppet och gjorde en uppföljande inspektion ett halvår senare. Det visade sig att hissarna var i full gång trots den underkända besiktningen.

Någon månad senare kunde hissarna till sist godkännas efter reparation och ombesiktning. Byggnadsnämnden tog upp frågan om en sanktionsavgift samma vecka. Enligt PBL, Plan- och Bygglagen, får en hiss inte användas så länge ett godkänt protokoll inte kan visas upp. En sanktionsavgift utfärdades därför på hela 268.000 kronor.

Föreningen överklagade det höga beloppet och målet nådde till sist Högsta Domstolen. Reglerna kom till redan i 1947 års byggnadslag, påpekade HD. Ett avgiftssystem infördes 1976 som i allvarliga fall till och med kan innebära fängelsestraff. Systemet har dessutom utvidgats i den senaste omarbetningen av PBL.

Samtidigt infördes dock en regel som säger att om rättelse skett innan en lokal byggnadsnämnd haft sitt sammanträde för att fatta beslut i frågan så utgår inga böter. Här hade föreningen sänt in ett godkänt protokoll samma dag. 
Men det räcker inte, menar HD. Ett fel på en hiss som är så allvarligt att den fått användningsförbud, och ändå använts under så lång tid som sex månader, kan inte rättas till genom ett i efterhand insänt protokoll. Föreningen dömdes därför att betala hela den påförda sanktionsavgiften.

Högsta Domstolen
Mål Ö 2351-20