Hoppa till huvudinnehåll

Olaga diskriminering fällde styrelse

JKPHUS 6
Brf Jönköpingshus 6.

Redan i slutet av 1970-talet kom den här domen i HD som visar att varje ansökan om medlemskap i en förening måste prövas individuellt.

Det var en manlig immigrant som köpte en bostadsrätt i Riksbyggens Brf Jönköpingshus 6 och ansökte om att få bli medlem i föreningen.  När styrelsen tvekade fick mannen ett intyg från socialtjänsten i kommunen som gick i god för de 38.000 kronor säljaren begärde och garanterade även månadsavgiften till föreningen. Kort därefter avstyrkte dock föreningen hans ansökan. Styrelsen påpekade att det rådde ett starkt motstånd mot att anta annat än svenska medborgare vid överlåtelser och att man inte kunde gå emot medlemsintresset.

Mannen stämde föreningen men förlorade. Tingsrätten menade att en bostadsrättsförening inte är näringsidkare som inte kan liknas vid ett företag och avslog mannens ansökan. Utslaget blev likadant i hovrätten.

Men mannen överklagade till Högsta Domstolen som ändrade domen. En förening ska tvärtom betraktas som näringsidkare och då ska brottsbalken tillämpas, menade HD. Och då styrelsens beslut inte handlade om vare sig familjens storlek, priset på bostadsrätten eller andra väsentliga faktorer som skulle kunna inverka på mannens förmåga att betala avgiften, utan endast handlade om hans nationella ursprung var det en fråga om olaga diskriminering.

De tre styrelseledamöterna dömdes till personliga dagsböter och att solidariskt ersätta mannen med ett skadestånd på 5.000 kronor. Om mannen valde att bosätta sig i föreningen eller inte framgår inte av domen.

Högsta Domstolen 
1979 10 31