Hoppa till huvudinnehåll

Fick 170.000 för att lämna skadad lägenhet

Efter en långvarig tvist om mögelskador i sin bostad, gick Nicklas Johansson i Trollhättan segrande ur tvisten med HSB -föreningen Myggan. Han fick därmed i praktiken rätt, dock utan att få gehör för sitt krav på att föreningen skulle erbjuda honom en ersättningsbostad under tiden som hans egen bostad inte varit beboelig.

Avgörande i fallet var utredningen om skadeorsaken, som visade att det var otillräcklig dränering runt huset och avsaknad av fullgod fuktspärr i ytterväggen som låg bakom problemen.  
De tolv husen med totalt 276 lägenheter i HSB-föreningen Myggan byggdes i början av 1970-talet, så det dröjde närmare 40 år innan fuktskadorna började visa sig.  
Det var 2010 som tapeterna började släppa från väggarna i Johanssons lilla etta, med bakomliggande bruna fläckar och en invasion av silverfiskar som följd. Föreningen kom och inspekterade, men utan att några särskilda åtgärder vidtogs.  Efter ytterligare en tid dök svartmögel upp, och föreningen kom återigen på besök för inspektion. Man lovade åtgärda väggen medan Nicklas själv fick stå för ny tapet och ytskikt.

Nicklas
Efter fem år fick Nicklas Johansson rätt mot föreningen. Styrelsens ovilja att utreda orsaken bakom skadorna blev avgörande. Foto: Stefan Bennhage  

Renoveringen genomfördes men utan att något hjälpte. Möglet bara fortsatte infektera både möbler och kläder, varav mycket fick slängas, samtidigt som Nicklas bytte tapet en gång till efter att ha tvättat väggen noga med mögeltvätt. Själv försökte han klara sig undan möglet genom att tidvis sova på en solstol i badrummet. Föreningen undandrog sig ansvar och menade att Nicklas katt nog var orsaken till hans allergiska besvär.  Katten lämnades bort, men det visade sig inte heller hjälpa.  
Nu fick Nicklas söka läkarvård och ordinerades medicin för sina besvär. Han gick på kryckor ett tag när han var särskilt dålig.  Ungefär ett år senare återkom föreningen för att byta sanden under golven och spika på nytt skivunderlag. Som brukligt fick Nicklas själv bekosta sin del, denna gång ny golvbeläggning i kök och hall.
Ytterligare ett år senare visade det sig emellertid att problemen inte varit tillräckligt utredda.  I februari 2013 undersökte föreningen till sist markförhållandena runt huset, efter otaliga påpekanden från Nicklas och hans kvinnliga lekmannaombud, som hjälpte honom med skrivelser och kontakter.  
Det visade sig att just den här byggnaden ligger i en svacka, och att grannföreningen för en tid sedan tvingats dränera om runt samtliga sina hus på grund av starkt vattenflöde i marken.  En gammal dagvattenledning med tillhörande dränering visade sig också vara helt igentäppt och fungerade inte. Nu kopplade Nicklas in kommunens miljöförvaltning, och vid en ny inspektion konstaterades det att fukthalten fortfarande var hög i såväl bottenplatta som ytter- och innerväggar runt lägenheten.  Ett specialistföretag anlitades som plastade in lägenhetens väggar och satte in byggfläktar för att försöka ventilera bort mögel och torka ut fukten.
Trappades upp
Då trappades striden upp ytterligare ett snäpp. Föreningen vill åter komma in i bostaden för att bryta upp alla golv - en gång till.  Nicklas Johansson anlitade därför advokat Karl Sjölander vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg, som tog sig an fallet.   Föreningen hävdade att man inte släpptes in i bostaden som man skulle, och vägrade att skaffa fram en ersättningsbostad eftersom det ”inte finns någon skyldighet till det enligt lagen”. I och med det uppstod ytterligare två tvister - en där föreningen begärde handräckning via kronofogden och en där Nicklas å sin sida begärde en ersättningsbostad.  Frågorna löstes aldrig utan hamnade istället i domstol.

Myggan2
Mögelsporer och fuktig luft ventilerades ur lägenheten genom ett hål rakt ut genom ytterväggen. 
Foto: Stefan Bennhage


I det läget kontrade Nicklas Johansson och begärde skadestånd från föreningen. Han ville dels lämna bostaden mot ersättning, dels få nedsatt avgift från den tidpunkt då föreningen fått full kännedom om orsaken till skadorna utan att vidta tillräckliga åtgärder, dels få skadestånd med 20.000 kronor per år, totalt cirka 250.000 kronor. Till sist gav föreningen upp!  I en förlikning tillerkändes Nicklas 80.000 kronor för bostadsrätten, 90.000 kronor i nedsatt avgift inkluderat skadestånd för sveda och värk, totalt 170.000 kronor.
- Att det skulle ta så lång tid för föreningen att komma fram till den här slutsatsen är under all kritik, sett till omständigheterna, kommenterade advokat Sjölander. 

Nu ser Nicklas Johansson fram emot att hitta en ny lägenhet och få ett eget hem igen, sa han till lokaltidningen.
Fallet visar vikten av att verkligen ta reda på grundorsaken till en skada som uppstått, och inte bara försöka gissa sig fram.  Här drog det hela onödigt mycket ut på tiden, vilket till sist blev till föreningens nackdel. Skadorna orsakades helt och hållet av yttre faktorer, som föreningen svarade för. Föreningen hade också tidigare förlorat tvisten om handräckning, som tingsrätten avvisade. 
Att bara begära tillträde för att byta och riva golv och väggar inne i lägenheten, utan att ta sig an de utvändiga problemen som var orsaken var helt enkelt fel, menade rätten.  Här fick föreningen även stå för motpartens rättegångskostnader på cirka 62.000 kronor. 
Däremot klarade sig föreningen i fråga om ersättningsbostad, där länsrätten upphävde miljöförvaltningens krav. En bostadsrättsförening är inte skyldig att ordna ersättningsbostad, så länge man inte av oaktsamhet eller försumlighet har medverkat till en skada.