Hoppa till huvudinnehåll

Stambyte fick ersätta relining

Krageholm2
Brf Krageholm i Malmö råkade ut för en undermålig relining och tvingades byta samtliga stammar strax därpå. Foto: Erik Mårtensson 

En långvarig tvist mellan den gamla styrelsen i Brf Krageholm 3 i Malmö och ett medlemspar bidrog till att föreningen upptäckte att stammarna var ruttna trots att de genomgått infodring - så kallad relining - bara fem år tidigare.

Nu byts alla stammar ut och samtidigt renoveras även samtliga badrum. I och med beslutet var också medlemskonflikten till sist ur världen.

- Vi lät fodra in rörstammarna för cirka fem år sen, men det visade sig vara rena skämtet. Förvaltaren hade en konsult som rekommenderade lösningen för oss, men det blev vattenläckage kors och tvärs. Stammarna var trots allt cirka 50 år gamla. De visade sig vara mogna för byte, säger Tonni Andersson i styrelsen.

Föreningens dystra fynd bekräftar bara en gammal sanning – undersök alltid rörens tillstånd mycket noggrant. De kan vara så karboniserade att det bara finns blyertstunt kol i ytskiktet. Då hjälper ingen relining.

Visa av skadan valde föreningen den här gången en fristående konsult och en opartisk kvalitetsinspektör och tvekade inte att fimpa en rörfirma som inte kunde visa upp nödvändig dokumentation. 
Till slut anlitades företaget Rörläggarna AB som kom igång med jobben mot slutet av sommaren. Föreningen valde att samtidigt göra andra nödvändiga reparationer. 
- Vi byter också alla vattenledningar och fick även med oss alla medlemmar på en grundlig renovering av badrummen som rivs ner ända in till grunden, säger Andersson.

Badrummen var ändå ganska illa åtgångna och samtliga medlemmar godkände åtgärderna. Nu får föreningen lägre försäkringspremier samtidigt som fastighetens värde ökar.  Ursprungligen hade föreningen räknat med en halvårslång process, av fruktan för att projektet skulle tvingas till hyresnämnden om någon medlem skulle ha sagt nej.
Men protesterna uteblev! Alla insåg hur allvarlig situationen var. Men man har trots allt fått betala dubbelt - först för infodringen och nu för det nödvändiga stambytet.

Krageholm
Familjen Afshari hänvisades till duschrummet i källaren under den tid de inte kunde anända sitt eget badrum pga fukt och lossat kakel sedan reliningen. Foto: Erik Mårtensson 

Särskilt nöjda blev paret Åsa och Siamak Afshari vars tidigare badrumsrenovering ledde till en komplicerad tvist med den förra föreningsstyrelsen. 
Ett antal vattenskador i lägenheterna under - som uppstod efter reliningen- gjorde det nödvändigt att byta delar av en stam plus grenrören in till parets badrum.

Strax innan vattenskadan hade de totalrenoverat badrummet för cirka 70.000 kr och samtidigt fått 10 års garanti på jobbet av sin hantverkare. Hantverkaren hade full behörighet för våtrum och badrummet var också renoverat i enlighet med detta, vilket möjliggjorde garantin.

Men föreningens styrelse gjorde ett klassiskt fel! Via en firma i Lund anlitades polska hantverkare med dålig eller ingen engelska och utan behörighet för våtrumsarbeten för att åtgärda skadan. Ingen kunnig svensk arbetsledning för att byta ut grenrören fanns heller. Snålheten bedrog mycket riktigt visheten.

Hantverkarna knackade upp kaklet i duschutrymmet och lyckades skada tätskikt och andra delar av fuktspärren. Det var kanske östeuropeisk praxis som fick dem att spruta in expanderande tätskum i de hål som uppstod. Därefter tänkte de lägga på ett nytt ytskikt och nytt kakel, men Åsa och Siamak tillkallade för säkerhets skull sin egen hantverkare för att inspektera jobbet. 
- Han sa omedelbart att man inte kunde göra så och att hans garanti inte längre gällde om inte tätskiktet ersattes med ett nytt i hela duschutrymmet.

Reparationen blev delvis en försäkringsfråga. Även den måste vara fackmannamässigt utförd av behörig personal för att försäkringsbolaget ska betala ut ersättning vid en eventuell vattenskada. Afsharis hejdade arbetena och krävde att reparationerna skulle göras som hantverkaren och bygginspektören ville, men föreningen vägrade. Den polska metoden dög uppenbarligen bra för styrelsen. I första omgången löstes konflikten genom att styrelsen lutade sig mot bostadsrättslagens paragraf om att föreningen har rätt att gå in i en medlems lägenhet och göra jobb som ”föreningen ansvarar för”.

En ny vägg lades först utanpå den skadade. Men i och med att alla badrum nu är på väg att byggas om, försvinner nu också väggen. Konflikten har fått en slutgiltig och bra lösning. Men priset blev ett komplett stambyte samtidigt som en till synes onödig konflikt pågått i många år. Hade man undersökt stammarna noga för fem år sedan, och bytt dem redan då, hade det hela varit ur världen och inget av det som sedan hände hade inträffat.