Hoppa till huvudinnehåll

Försäkring:

Kollektiva tillägg täcker inte branschkraven

KOLLEKTIVA
En försäkring med s.k. fullvärde täcker inte alltid kostnaden vid en våtrumsskada, trots att det låter så - inte kollektiva tillägg från föreningen heller. Det krävs ofta ett extra tillägg för att vara helt skyddad, vilket är okänt för många. 

Branschreglerna för hur  våtrum ska byggas och repareras vid skador har arbetats fram under  lång tid och går under det välkända namnet Säker Vatten.
Arbetet har skett i samråd med försäkringsbolagen, som vinner på att vattenskadorna minskar i antal när de nya reglerna följs.

Men enskilda försäkringstagare måste se upp! 
Tecknar man inte ett särskilt tillägg till bostadsrättsförsäkringen får man själv betala merkostnaden som kan uppstå efter en skada, dvs så mycket som reparationen kostar extra i och med de nya branschkraven.
Detta trots att det oftast av villkoren framgår att bostaden är försäkrad till fullvärde.
Men det är alltså en sanning med modifikation.

Inte heller  de kollektiva tilläggen, som allt fler föreningar numera inför, täcker en sådan extrakostnad.
För att vara skyddad måste en enskild bostadsrättshavare teckna en egen försäkring plus detta extra tillägg för ett maximalt skydd, samtidigt som man alltså är med och betalar föreningens kollektiva tillägg. 
- Det här tycker jag är svagheten med de kollektiva tilläggen, säger Peter Stark, expert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
De kollektiva tilläggen är mest till för att skydda föreningen så att alla boende är försäkrade.
- Den som har en egen försäkring kan välja att gå via den vid en skada. Man måste inte använda sig av den kollektiva försäkringen, säger Peter Stark. 
Dessutom har en enskild medlem inte rätt att ta del av handlingar och diskussioner via den kollektiva försäkringen, det är förbehållet styrelsen, vilket är en stor nackdel, anser han.
Försäkringsbolagen kräver att åtgärder efter en skada ska ske enligt de nya branschreglerna för att risken för ytterligare skador ska minimeras.

Om reglerna inte följts utgår ingen ersättning vid en framtida skada, påpekar bolagen till kunder som tecknar bostadsförsäkring.  
Man får i regel heller ingen ersättning efter en vattenskada om tätskikt och golvbrunn saknas i det skadade våtutrymmet. Men, och det är ett viktigt men, bostadsrättshavare ska också tänka på att man inte heller får ersättning för åtgärder som de nya reglerna kräver, om de förbättrar och fördyrar  efter en skada.
Trots att man alltså köpt en försäkring som ersätter  till fullvärde, som det heter.
Detta gäller således också i de fall föreningen tecknat kollektivt tillägg för alla sina medlemmar.
För att skydda sig även mot detta krävs alltså en utökad bostadsrättsförsäkring, vilket är okänt för de flesta.
- Ungefär hälften av bolagen har det med i grundskyddet, den andra hälften  inte, säger  Peter Stark.
För den enskilde gäller det med andra ord att noga gå igenom villkoren för den försäkring man väljer och teckna ett eget tillägg för bästa skydd - även när föreningen redan har ett kollektivt tillägg.

Branschorganisationen Säker Vatten uppmanar bostadsrättsföreningar att informera medlemmarna om vad som gäller, genom att till exempel ta fram riktlinjer vid skador, överlåtelsebesiktningar och inför stambyten.  
Men trots att det nya regelverket leder till bättre och säkrare våtrum och lägre framtida kostnader,  friskriver sig således  försäkringsbolagen delvis från det hela, vilket också borde  ingå i medlemsinformationen.