Hoppa till huvudinnehåll

Ur Bostadsrättshandboken

Föreningen kan inte tvinga någon att låna

Ur Bostadsrättshandboken: Föreningen kan inte tvinga någon att låna
Föreningen kan inte tvinga en medlem att låna för ombyggnader som föreningen själv vill genomföra.
Foto: Mostphotos

I samband med en stamrenovering beslutade en förening att de boende själva skulle stå för kostnaderna för sina badrum för att undvika en avgiftshöjning. En medlem tvingades låna över 100.000 kronor trots att hon snart skulle flytta. Kan föreningen verkligen fatta ett sådant beslut?

I bostadsrätt är det föreningen som svarar för stammar, ledningar och husets yttre. I lägenheternas badrum har föreningen ansvaret ända fram till det så kallade tätskiktet under kakel eller golvmatta. Föreningen kan tillfälligt ta över de boendes underhållsansvar för att lättare kunna genomföra en större renovering, som till exempel ett stambyte, om den möjligheten medges i stadgarna. Men regeln ger för den skull inte föreningen större rätt än normalt.
Trots det fattas ibland beslut där man vill att de boende själva ska så för vissa kostnader vid en renovering, i till exempel bostadens kök och badrum.
I Örebro drev en förening nyligen igenom en sådan lösning på en stämma, som innebar att medlemmarna själva skulle bekosta delar av ett stambyte, dels för att man ville lägga så lite kostnader på föreningen som  möjligt, dels för att de boende skulle kunna utnyttja det så kallade ROT-avdraget för arbetet i sina badrum.
Men felaktigt skrivna fakturor och underlag gjorde till sist att de boende fick stå för hela 83 procent av kostnaden för hela entreprenaden.
Trots att 11 medlemmar hade röstat nej till förslaget, drev föreningen igenom projektet med enkel majoritet på en stämma utan att föra frågan till hyresnämnden som man ska enligt lagen.
Flera felaktigheter begicks på så sätt samtidigt.

”Föreningen är skyldig att återställa sådant som berörs inne i enskilda lägenheter vid en renovering”, påpekar till exempel de båda bostadsrättsjuristerna Ingrid Uggla och Blanka Kruljac Rolén i sin bok Bo i Bostadsrätt.
Föreningen måste dock bara återställa till grundstandard. Merkostnaden för extra fin inredning och annan speciell utrustning får bostadsrättshavaren stå för själv.
Den här huvudregeln innebär i sin tur att varken styrelse eller stämma kan fatta beslut som lägger kostnader för en renovering som föreningen vill genomföra på enskilda medlemmar, annat än om alla röstar ja och går med på en sådan lösning.  Om någon säger nej - och det räcker med en enda bostadsrättshavare - faller förslaget.
Och då avser det kostnader som hör till lägenheternas inre.  Att också låta medlemmarna stå för sådant som hör till husets yttre och är föreningens ansvar i samband med projektet - som man gjorde i Örebro - är ännu mindre möjligt.
Om föreningen trots allt försöker rösta igenom ett sådant förslag kan man vända sig till hyresnämnden och klandra beslutet. Men i Örebro skedde inte det, trots att någon enkelt hade kunnat lämna in ärendet dit.
Så länge saken är föremål för rättslig prövning får föreningen inte påbörja projektet.
Man kan också föra frågan till en extra stämma med stöd av 1/10-del av röstberättigade medlemmar, där varje bostadsrätt har en röst – differentierad rösträtt är inte tillåten - för diskussion och nytt beslut.
Så svaret på den inledande frågan är nej! Föreningen kan aldrig tvinga enskilda medlemmar att bekosta en renoveringsåtgärd som föreningen vill genomföra, inte ens för sådant i lägenheten som man själv är underhållsskyldig för. Det kan bara genom-föras om alla röstar ja  till en sådan lösning.