Hoppa till huvudinnehåll

Ursprungligt skick räckte 
        efter skada

SKADA
Ett återställande efter skada behöver endast ske till det skick som rådde innan skadan inträffade.

Det är den part som är skyldig att återställa ytskikt efter en skada som måste visa vilket skick dessa hade innan skadan inträffade. Det menar Svea Hovrätt i en dom efter en vattenskada som inträffade i en förening i Uppsala.
En bostadsrättshavare upptäckte att hans lägenhet var översvämmad av avloppsvatten. Vattnet kunde dock enkelt torkas upp utan andra skador i lägenheten. 
Det var ett stopp i ett avloppsrör som var orsaken till översvämningen. Föreningen svarade för röret och anlitade en entreprenör för åtgärderna.  Men hantverkaren var tvungen att gå gick in genom vägg och trossbotten via lägenhetens kök och badrum för att komma åt att laga den besvärliga skadan. Därmed blev det också föreningens ansvar att återställa de uppbrutna delarna i lägenheten.  
Frågan var vem som skulle stå för kostnaden och till vilket skick.  Oklarheten gjorde att byggföretaget tillfälligt avbröt jobbet. 

Varken kök eller badrum var nyrenoverade och föreningen ansåg därför inte att de skulle vara tvungna att återställa till ”nyskick”.  Men bostadsrättshavaren påpekade att föreningen enligt lag är skyldig att även hålla lägenheterna i gott skick, inte bara fastigheten, och det gäller även om de boende har egen underhållsskyldighet. Hans lägenhet var väl underhållen innan skadan inträffade påpekade han. 
Föreningen påpekade att lägenheten inte hade reparerats sedan slutet av 1980-talet, och att det var upp till dem att avgöra om man skulle använda begagnade byggvaror eller inte. 
Och det höll hovrätten i princip med om.  En bostadsrättsförening är bara skyldig att återställa till det skick som en bostad hade innan en skada inträffat, och har rätt att inom ramen för vad ”fackmässigt utförande” medger avgöra vilket material man vill använda. 
Samtidigt är det den part som ska stå för reparationerna - i det här fallet föreningen - som måste visa att en lägenhet var i sämre skick än normalt, om man vill kunna återställa med mycket slitet eller begagnat material.  Eftersom man inte kunde det dömde hovrätten - i motsats till tingsrätten - föreningen att återställa lägenheten till ”gott skick”. 
Om bostadsrättshavaren velat ha allt i ”nyskick”, som han själv hävdade, hade han förstås kunnat få det, men då hade han samtidigt också själv fått stå för den ekonomiska mellanskillnaden.