Hoppa till huvudinnehåll

Från kooperativ till BRF

Kooperativ
Ombildningen från kooperativ hyresrätt till bostadsrätt blev positiv för de 68 medlemmarna i Brf Koltrasten. Nu behöver de inte längre samla poäng för att renovera sitt radhus. Foto: Erik Mårtensson

Grönriskan i Mölndal var en väl fungerande kooperativ hyresrättsförening, men 2015 ombildades den till bostadsrättsförening. Frihet att bestämma och kunna sälja lägenheterna till marknadspris var bland de viktigaste motiven. Kooperativet bildades av Mölndals kommunala bostadsbolag Förbo när radhusområdet uppfördes på en av de många skogsklädda kullarna i kommunen.  Åtta längor i mjuka pastellfärger grupperades kring tre gårdar med planteringar, lekplatser, tvättstugor och en gemensamhetslokal vid en av dem.  Invånarna i områdets 68 lägenheter lever i en stilla idyll – huvudvägen till Mölndals centrum löper en bra bit nedanför husen. Det enda buller man kan höra är invånarnas bilar och de bussar som cirklar runt Koltrasten som den nya bostadsrättsföreningen heter.
- Det här är ett område som tilltalar alla åldrar, säger Linda Wendelid, föreningens ordförande.
Förbo hyrde ut hela området i block till kooperativet som fick en vidsträckt självbestämmanderätt. Invånarna fick med sig de förmåner som bolagets övriga hyresgäster hade.
- Man kunde samla boendepoäng som berättigade till upprustning och liknande men det har försvunnit nu, summerar Linda Wendelid.
- De som bodde här började tidigt jobba med frågan om ombildning och det gick rykten om att Förbo kunde tänkas sälja, men bolaget sa nej. Då bildades en arbetsgrupp för att driva på ärendet.
Linda är barnmorska, vilket var symboliskt för hennes uppgift att föda en ny bostadsrättsförening på bergstoppen. Hennes närmaste medarbetare Gunilla Eriksson råkade även hon ha en utmärkt bakgrund – hon har hand om underhåll och anpassningsfrågor för hyresgäster i Akademiska hus.
Det föll på arbetsgruppen att ta kontakt med Förbo, där inställningen mjuknat. Trots att Mölndal röstade in en S-majoritet vid valet – alltså även i Förbo – blev det ett klart ja från bolagets sida. Våren 2011 kunde arbetsgruppen inleda den egentliga ombildningen med hjälp av företaget Husjuristerna.
Okontroversiellt var det inte. Det krävdes en hel del övertalning men köpestämman lyckades till sist säkra en knapp majoritet.
- Det var 23 som inte köpte vid starten. Sen ändrade sig ett par så nu har vi 21 hyresgäster, säger de.

Brf Koltrasten fick köpa för 75 procent av marknadsvärdet, d v s 95 miljoner kr, och det ekonomiska utfallet för medlemmarna växlade något.  Ettornas avgift blev t.ex. cirka 500 kronor lägre än tidigare hyra, tvåorna blev också billigare medan treorna fick samma avgift.  
Hyrorna i kooperativet var dock också något lägre än Förbos genomsnittliga hyror.
- Men nu får vi ännu större frihet och blir kanske månare om det som är vårt och kan satsa mer på gemensamma projekt, menar Linda Wendelid.
Sedan återstod för föreningen att formellt likvidera det gamla kooperativet Grönriskan och planeringen för framtiden kom igång.  Föreningen har fortfarande topplån kvar, men håller på att beta av dem allt eftersom kvarvarande hyresgäster flyttar och bostäderna då kan upplåtas med bostadsrätt. 
De har också samlat medlemmarna kring gemensamma uppgifter.
- Vi har fem arbetsgrupper för bland annat snöröjning, trädgård och sopor, men vi har valt att låta en förvaltare ta hand om ekonomin, summerar Linda Wendelid.