Hoppa till huvudinnehåll

Hyra eller äga? Unik försäljning i Solna

Att det oftast är bättre att äga sin mark än att hyra den med tomträtt framgår av ett exempel i Solna.
Brf Tomteboda köpte sina sex hus med 260 lägenheter vid millennieskiftet av kommunala Solnabostäder. Närheten till Karolinska sjukhuset medförde att många lägenheter hyste sjukhusanställda, vilket gäller än idag. 

TOMTEN1
Föreningens hus är de med svarta tak inringade i rött. Bild: Google Earth

För en tid sen förändrades situationen för föreningen radikalt, efter ett erbjudande från bostadsutvecklaren Nordr, som var intresserade av att köpa en del av marken närmast huvudleden in mot Stockholm.
Bolaget betalade hela 212 miljoner kronor för den, ur deras synvinkel, perfekta marken där en husrad med 360 nya bostadsrätter nu håller på att byggas. 
Ingen föreningen varit i kontakt med hade tidigare hört talas om ett liknande avtal vilket gör försäljningen unik. 
För dem innebär de oväntade miljonerna att de nu kan genomföra både fönsterbyte och stamrenovering och dessutom betala tillbaka insatser till medlemmarna enligt stämmobeslut.
Och tack vare den stora summa föreningen fått in, blir det också stora summor som återbetalas. De minsta lägenheterna får tillbaka cirka 320.00 och de största cirka 850.000 kronor. Bara några få tusen kronor sparas som kvarvarande insats för respektive bostadsrättslägenhet.
Beslutet om återbetalning fattades på en extra stämma. Eftersom det berörde föreningens samtliga bostadsrättshavare skickades ärendet in för registrering hos Bolagsverket, vilket inte behövs om proceduren bara gäller några få.  
Utbetalning får sedan inte ske förrän tidigast ett år efter registreringsdagen. Regeln infördes när lagen ändrades 2003 för att långivare ska kunna följa hur säkerheten i en bostadsrätt förändras i och med föreningens beslut.
Vem som ska erhålla återbetalningen vid en överlåtelse, säljare eller köpare, avgörs av vem som ägde bostadsrätten tre månader efter stämmobeslutet, dvs när det vunnit laga kraft.

HagaPalett
Här byggs de nya husen på leden in mot Stockholm - Haga Palett i tre färger. Skiss: Nordr

Om en bostadsrätt byter ägare under tiden, kan parterna avtala om vem som ska få återbetalningen.  
Det är den som slutligen erhåller pengarna som ska minska sin införskaffningskostnad för bostadsrätten vid en kommande redovisning av eventuell reavinst.

En återbetalning av insatser kan fattas med enkel majoritet av en stämma så länge det inbördes förhållandet mellan andelarna inte rubbas. I annat fall krävs ja från 2/3-delar samt hyresnämndens godkännande för att genomföra beslutet.
En detalj som komplicerat det hela är skattefrågan. När projektet drogs igång förutsatte de skattejurister föreningen anlitat att det skulle vara en skattefri transaktion.
På grund av osäkerheten beslutade styrelsen att avsätta 40 miljoner till ett skattekonto för att ha ryggen fri och undvika dyrt vite, skriver föreningen på sin hemsida.
Av Skatteverkets information framgår att skatten vid markförsäljning är 22 procent. Men hur mycket som kan dras av från det ursprungliga markvärdet när föreningen köpte fastigheten framgår inte.
Förening hoppas att den planerade nedsättningen av insatserna ska kunna genomföras, men i två steg. Det andra steget förutsätter att juristernas information är korrekt. En första andel ska dock betalas ut till medlemmarna enligt stämmobeslutet. Den som sålt sin bostadsrätt under tiden måste därför skriva särskilt avtal med köparen så att föreningen vet vem pengarna ska betalas ut till.

Källa: www.tomteboda.se