Hoppa till huvudinnehåll

Inte fel att besluta om kapitaltillskott

Det är inte ett felaktigt beslut att höja insatserna genom kapitaltillskott i en bostadsrättsförening.

Fyra bostadsrättshavare i Göteborg, som överklagat hyresnämndens avgörande, förlorade målet mot föreningen även i hovrätten.
Bakom tvisten låg ett stämmobeslut i föreningen, som röstat för en höjning av insatserna med 20 miljoner kr.
Av 25 medlemmar var 22 närvarande på stämman, där 18 röstade för och 4 emot förslaget.
För de fyra som röstade nej skulle höjningen av insatserna innebära en ny utgift på mellan 334.000 och 746.000 kronor beroende på lägenhetsstorlek.

Bakgrunden till det hela var en ombyggnad av fastigheten, som kostat 90 miljoner kronor mot beräknade 60.
Det innebar i sin tur tre gånger högre avgifter och extremt låga värderingar av lägenheterna. 
Den svaga likviditeten i föreningen berodde dessutom dels på en stor, ännu osåld bostadsrätt och på att tre lokaler först på senare tid kunnat hyras ut, påpekade styrelsen.
För att minska belåningen hade man övervägt att överlåta även lokalerna med bostadsrätt, eller sälja dem i en tredimensionell fastighetsdelning, men båda dessa förslag hade ansetts orealistiska.
Om kapitaltillskottet istället genomfördes, kunde avgiften i den största lägenheten sänkas i tre steg från cirka 10.500 kr till 6.000 kronor. 
För den minsta lägenheten skulle tillskottet reducera avgiften från 4.700 till 2.700 kronor per månad, enligt föreningens beräkning.

En av medlemmarna överklagade beslutet till hovrätten såsom otillbörligt. 
Han påpekade att hans lägenhet troligen skulle komma att förverkas och han själv försättas i personlig konkurs, eftersom en försäljning skulle inbringa långt mindre än han redan hade lånat på bostadsrätten. Han hade inte beviljats ytterligare lån  från sin bank. Dessutom hade föreningen upplåtit lägenheterna utan en ekonomisk plan, dvs ogiltigt, varför han i själva verket borde få tillbaka hela den ursprungliga insatsen, menade han.

Men Svea Hovrätt avfärdade samtliga argument.  Enligt lagen måste en talan om ogiltighet lämnas in inom två år från upplåtelsen, vilket inte hade skett. 
Att fyra medlemmar kunde få ekonomiska problem i samband med beslutet måste ställas i relation till att 18 medlemmar faktiskt var för det hela, och att föreningen hade ett starkt intresse att förbättra sin ekonomi.
Beslutet var därför inte otillbörligt i lagens mening, menade hovrätten, vars utslag inte gick att överklaga. Föreningen fick därmed rätt att genomföra  insatshöjningen som planerat. Av de fyra klagande blev en kvar i föreningen, medan övriga tre flyttade.