Hoppa till huvudinnehåll

El och värme i ett

SOLEL
Brf Vårlöken i Kungälv valde hybridpaneler för både el och värme. Foto: Svensk Solenergi

Allt fler föreningar installerar paneler för solel utan att fråga sig om solfångare skulle passa föreningens behov bättre. Den eventuella huvudvärken är rätt onödig, eftersom industrin har utvecklat kombinerade solpaneler och solfångare som ger både el och värme i ett. Panelerna stöttar varandra och ökar effektiviteten.

Valet beror emellertid alltid på föreningens behov. Behöver man mest värme eller el? Låt en expert skissa ett system som är skräddarsytt för föreningen. 

Man kan ta Brf Vårlöken i Kungälv som exempel. Föreningen drabbades av en fjärrvärmeprishöjning på 34 procent vilket resulterade i att uppvärmningen kostade 600 000 kr om året. Ohållbart. Ordföranden Lennart Lundqvist och hans styrelsekamrat Gustav Hessfelt analyserade läget. Från backen var det lätt att se att föreningens takyta var omfattande och låg rätt för att fånga solenergi. Föreningen fimpade fjärrvärmen, lät borra elva, 225 meter djupa hål för bergvärme och tre pumpar. Dessa kopplades med Energiförbättring Västs hybridsolcellanläggning på 330 m².

Hybriden består av solpaneler, men med ett rörverk under, det vill säga ett slags solfångare, som fångar upp värme från panelerna. Detta kyler panelerna, vilkas effektivitet enligt företaget Rexel då växer med 25-30 procent från den normala nivån av 16-17 procent. 
Solpanelerna genererar cirka 22 procent av föreningens förbrukade el och överskottet säljs till Göteborgs Energi. Föreningen räknar med en återbetalningstid på 9,5 år för solpanelerna och 4,5 år för värmepumparna. Livstiden för panelerna är cirka 20 år, troligen betydligt mer. 
Sen är värmen och elen gratis med undantag för underhållskostnader

Värmen från solcellerna är självklart inte lika stor som om man skulle använda traditionella solfångare, men värmen används med fördel för att stötta till exempel värmepumpar. Överskottsvärme pumpas ner i hålen varför pumparna inte behöver arbeta lika hårt och elförbrukningen minskar. Andra kombinationer finns självklart, till exempel separata solfångare och solpaneler. Det kan vara fördelaktigt, beroende på föreningens behov.

Orsaken till solpanelernas framgång var tidigare subventioner från staten, något som numera bara gäller privatpersoner. Fallande produktionskostnader handlar mest om den beprövade kiseltekniken. Tunnfilmsceller blir också allt vanligare.

När man räknar på paneler och solfångare, ska man komma ihåg att även solfångarna gått ner i pris. 
-En kvadratmeter solfångare har kostat 3000 kr, men priset har minskat till hälften, vilket innebär att solfångaren betalar sig på ett par år, poängterar norrmannen Flemming Wagner vid norska ASV Solar, som är på väg att etablera sig i Sverige via västkusten. ASV producerar såväl hybrider som mer traditionella solfångare. Solfångarna är också tre gånger effektivare än solpaneler i att omsätta solstrålarna till energi. Men kostnaden för en ackumulatortank måste också räknas in i kostnaden för solfångarna. Flemming Wagner påpekar emellertid att återbetalningstiden för tanken – eller ett system av dem – kan vara så liten som tre till sju år.

Både solpaneler och solfångare kan bidra till en kraftig sänkning av utgifterna för el och uppvärmning. Summorna är så stora att det lönar sig att minska de här utgifterna även med små procentsatser. Därtill kommer att det är fullt möjligt att minska ett flerfamiljshus energiförbrukning med 30 – 50 procent med andra metoder, ofta enkla, förhållandevis billiga, anser energispecialisten på hus, professor Christer Harrysson, som driver ett konsultföretag i Falkenberg. 
Botemedlen är främst isolering, tätning och injustering av värme- och ventilationssystem vilket sammantaget kan bespara föreningen 30 procent av energin. Isoleringen ska ske på vinden och av taket. Något annat lönar sig just inte. Harrysson förordar frånluftsvärmesystem, i vilket en frånluftsvärmepump tar till vara värmen från inneluften, samt radiatorer. Uteluften tas in via uteluftsdon, väggventiler över fönster eller bakom radiatorer. Pumpens värme kan skickas till varmvattensystemet. Systemet är enkelt, lätt att underhålla och ger goda resultat. 
Undvik golvvärme. Det alstrar värme som trögt anpassar sig till behoven. Golvvärme kan dra ända upp till 30 procent mer energi än radiatorer. Skinntofflor är billigare och lika varma.

Ur AoB 2-2021