Hoppa till huvudinnehåll

Boende stoppade stort balkongprojekt

BALKO
Utan tillräckligt underlag från föreningens sida går det inte att genomföra vilka byggprojekt som helst om någon medlem röstar nej till förslaget.

För dålig och knapphändig information till medlemmarna och ett undermåligt förarbete stoppade ett stort balkongprojekt i en förening i Göteborg med 420 lägenheter.

Föreningen beslutade vid en extra stämma att samtliga balkonger skulle byggas ut och glasas in. Hela 244 medlemmar deltog på stämman som slutade med att majoriteten var för förslaget. Men när beslutet skulle förankras i hyresnämnden protesterade ett 30-tal boende mot såväl omröstningsförfarandet som själva ombyggnaden.

Hyresnämnden avvisade protesterna eftersom klagomålen inte kommit in i rätt tid, dvs inom tre månader efter stämman. Hyresnämnden höll med föreningen om att ombyggnaden var angelägen och anmärkningarna om sämre ljusinsläpp var av liten betydelse för dem som berördes. Nämnden påpekade också att de som klagat på att den extra stämman kom för tätt på den första stämman inte kunde få rätt, eftersom lagen inte säger något särskilt om det. En extra stämma kan hållas när som helst och även ta upp samma fråga till ny behandling så länge reglerna om kallelse med mera följs.

Beslutet överklagades till Svea Hovrätt som vände på resonemanget. Hovrätten ansåg att föreningens utredning var så knapphändig att det inte gick att avgöra vilken betydelse projektet skulle få för medlemmarna. Inga ritningar eller beskrivningar fans framtagna över åtgärder som planerades och hur det skulle påverka lägenheterna. Det framgick inte heller hur stora balkongerna skulle bli och heller ingen riktig utredning om ljusinsläpp och ökad insyn mellan grannar, som flera av klagomålen handlade om.

Föreningen kunde inte heller visa om det fanns ett befogat intresse av en total ombyggnad eller om det kunde räcka med att bara vissa balkonger ändrades för dem som ville.

Hovrätten avslog därför föreningens begäran och stoppade det planerade balkongbygget.

Svea Hovrätt
Mål ÖH 6294-04

Not: Föreningen arbetade senare om projektet så att det kunde genomföras. Men exemplet visar ändå att ett förslag som kräver omröstning på en stämma måste vara noggrant framtaget för att inte leda till försening och merarbete i onödan.