Hoppa till huvudinnehåll

Vårdslös renovering kan bli dyrbar

Badbygg
(Illustrationsbild)

En badrumsbyggare i Uppsala förlorade en tvist om självrisk mot föreningen efter en skada. Hovrätten ändrade tidigare utslag och förklarade att det var vårdslöshet i samband med renoveringen som hade orsakat skadorna.

Det var efter en tidigare vattenskada som mannen hade åtagit sig att själv reparera ytskiktet i badrummet. Det gällde bland annat montering av kakel, klinkers, ny golvbrunn och avlopp för en tvättmaskin. Åtta år senare uppstod dock ytterligare en fukt- och mögelskada i badrummet som även påverkade fastighetsdelen.

Föreningens försäkringsbolag åtgärdade skadan varpå föreningen skickade krav på självrisken för fastighetsdelen till den boende. Han protesterade och menade att det skulle krävas slarv eller vårdslöshet för att han skulle vara skyldig att betala och att det var brister i husets grundkonstruktion som hade orsakat det hela.

Tvisten hamnade till slut i hovrätten som kallade in ett antal experter som visade att avfuktningen var fullt utförd vid den förra skadan för åtta år sen, så den kunde inte ha orsakat möglet.  Däremot saknades korrekt tätning på tre ställen i badrummet, vid golvbrunn, avlopp och vid tröskeln.  De nya skadorna kunde därför bara ha uppkommit till följd av den undermåliga renoveringen som bostadsrättshavaren själv låtit göra, menade hovrätten och mannen förlorade tvisten.

Den slarvige badrumsbyggaren dömdes att ersätta föreningens självrisk plus kostnader i målet med totalt 180.000 kronor.

Svea Hovrätt
Mål T 10828-11

Fotnot: En del föreningar anger att den boende får stå för alla kostnader som kan hamna på föreningen om det uppstår en skada efter en renovering. Det är dock fel! Om föreningen sagt ja till en begärd renovering ska parterna stå för sina respektive kostnader efter en oförutsedd skada – så länge inte slarv eller vårdslöshet kan visas, som i det redovisade rättsfallet.  Otillåtna renoveringar kan dock numera leda till förverkan via de nya lagregler som infördes 2023.