Hoppa till huvudinnehåll

Förråd borta med vinden

VINDSFÖRRÅD
Färre och mindre förråd kan inte stoppa en ombyggnad av t.ex. vinden, även om förrådet tillhör bostadsrätten. Illustrationsbild: Eric Gustavsson

När HSB Brf Gjutaren i Stockholm, med 159 medlemslägenheter, ville bygga om vinden till bostäder, protesterade ett 20-tal boende mot beslutet.
De skulle förlora sina vindsförråd, som istället enbart skulle förläggas till källaren, och dessutom skulle förråden bli mindre än tidigare. 
Några lägenhetsinnehavare med större lägenheter och dubbla förråd, skulle i fortsättningen bara få ett. Stämmobeslutet innebar en försäljning av råvinden, som skulle stärka föreningens kassa med 40-50 miljoner kronor. För pengarna skulle man bland annat kunna installera hiss i sju trapphus där det saknades. Tillgängligheten för de boende skulle med andra ord öka.
Dessutom skulle man kunna amortera cirka 15 miljoner kronor på lånen, varefter föreningen skulle bli skuldfri, påpekade föreningens juridiska ombud.
Eftersom projektet medförde ett ingrepp i lägenheterna lämnade föreningen in en ansökan om prövning till hyresnämnden. På stämman hade 79 av 110 närvarande medlemmar röstat ja till förslaget, som också skulle medföra att avgiften skulle kunna sänkas med 30 procent från nuvarande nivå.
Bland dem som röstat nej till förslaget, var en kvinnlig medlem särskilt negativ och menade att hon flyttat från en större till en mindre lägenhet i huset, och att hon inte kunde gå med på en minskad förrådsyta. Förslaget skulle innebära en allvarlig kränkning av hennes bostadsrätt, ansåg hon.
Övriga medlemmar anförde i huvudsak detsamma, och påpekade också att principen att alla skulle få lika stora, eller små, förråd efter ombyggnaden inte borde kunna åberopas, eftersom lägenheterna var olika stora. Eftersom de nya förråden bara skulle bli 2 m2 stora, låt vara med full takhöjd, var beslutet felaktigt, menade de.
Men hyresnämnden, och därefter även hovrätten, godkände beslutet. Det hade fattats med erforderlig 2/3-dels majoritet av stämman och var inte oskäligt mot de boende.  Föreningens önskemål om nya hissar i samtliga trapphus var angeläget och skulle inte kunna tillgodoses på något annat sätt, menade domstolen, och påpekade samtidigt att förändringen dessutom måste anses ha liten betydelse för medlemmarna då avgiften samtidigt kunde sänkas.
Vid tidigare beslut i liknande fall, där antalet förråd också har minskats från två till ett, har slutsatsen blivit densamma.

Svea Hovrätt
Mål ÖH 11595-14