Hoppa till huvudinnehåll

Gott skick räcker efter skada

En bostadsrättshavare i Uppsala upptäckte en eftermiddag att hans lägenhet var översvämmad av avloppsvatten, som dock gick att torka upp och åtgärda utan att andra skador uppstod i själva lägenheten.

Det var ett stopp i ett avloppsrör i fastigheten som var orsaken till översvämningen, som föreningen därmed svarade för.  Vid reparationen anlitades en entreprenör som tvingades gå in genom vägg och trossbotten via  mannens kök och badrum för att komma åt att reparera skadan.

Men när det blev dags att återställa ytskikten i lägenheten, dvs golv, kakel & klinkers, trälister och målning av väggar, uppstod en tvist mellan bostadsrättshavaren och föreningen om vem som skulle stå för kostnaden.  Att föreningen skulle stå för återställandet, stod klart, däremot inte till vilket skick.  Varken kök eller badrum var nyrenoverade och föreningen ansåg därför inte att de skulle vara tvungna att återställa till ”nyskick”.

Men bostadsrättshavaren påpekade att föreningen enligt lag är skyldig att även hålla lägenheterna i gott skick - inte bara fastigheten (BRL kap 7 § 4), och det gäller även om de boende har egen underhållsskyldighet.  Hans lägenhet var väl underhållen innan skadan menade han.

Föreningen menade att lägenheten inte hade reparerats sedan slutet av 1980-talet, och att det var upp till dem att avgöra om man skulle använda begagnade byggvaror eller inte.  Och det höll hovrätten i princip med om.  En bostadsrättsförening är bara skyldig att återställa till det skick som bostaden hade då skadan inträffade, och har rätt att inom ramen för vad ”fackmässigt utförande” medger, avgöra om man vill använda sig av begagnat eller nytt material. Samtidigt är det den part som ska stå för reparationerna - i det här fallet föreningen - som måste visa att en lägenhet var i sämre skick än normalt, om man vill kunna återställa med mycket slitet eller begagnat material.

Eftersom man inte kunde det, dömde hovrätten - i motsats till tingsrätten - föreningen att återställa lägenheten till ”gott skick”.  Om bostadsrättshavaren velat ha allt i nyskick, som han hävdade, hade han kunnat få det, men då hade han fått stå för merkostnaden själv.

Svea Hovrätt
Mål T 3964-14