Hoppa till huvudinnehåll

Gåva av bostadsrätt måste meddelas föreningen

Den som vill skänka en bostadsrätt i gåva till exempelvis barn och andra närstående, bör komma ihåg detta utslag i Högsta Domstolen, som kom redan 1993. Utan att underrätta föreningen om en gåva är den ogiltig mot annan part.

En äldre dam skänkte via gåvobrev sin bostadsrätt i centrala Stockholm till sin bror, med förbehållen nyttjanderätt så länge hon levde. När damen avled många år senare sökte brodern medlemskap i bostadsrättsföreningen, vilket styrelsen beviljade.

Men dödsboet, som företräddes av en andra syster, vägrade ge upp bostadsrätten och en tvist uppstod.

Brodern hade ju fått bostadsrätten i gåva och kunde uppvisa ett giltigt gåvobrev. Dessutom var arvingarna uteslutna från arv enligt den avlidnes testamente, påpekade hans ombud i rätten. 
Dödsboet bestred stämningen och förklarade att gåvobrevet inte var giltigt, eftersom föreningen vid gåvotillfället var en äldre bostadsförening som först på senare tid ombildats till bostadsrättsförening. Brodern hade inte heller ansökt om medlemskap inom tre månader från gåvotillfället, som lagen föreskriver, menade de.

Tingsrätten underkände dock samtliga argument och gick på mannens linje och förklarade att dödsboet måste flytta ifrån lägenheten. Men dödsboet överklagade till Hovrätten, som ändrade utslaget.

Hovrätten konstaterade att ett motsvarande fall från 1971 visat att en överlåtelse av en bostadsrätt inte är giltig mot överlåtarens borgenärer eller andra om inte föreningen underrättats om det hela.

Och Högsta Domstolen höll med. Då föreningen inte hade underrättats om överlåtelsen i fallet från 1971, kunde de heller inte hindra en utmätning av bostadsrätten som begärts av kronofogden, varefter en privat långivare gick miste om sitt krav ur köpeskillingen.

Eftersom givaren i det här fallet inte heller meddelat föreningen om gåvan var överlåtelsen ogiltig.

Istället övergick bostadsrätten till dödsboet, för att på så sätt till sist hamna hos systerns son.

Högsta Domstolen
Mål T 397:91