Hoppa till huvudinnehåll

Enkel majoritet räckte för balkongbygge

MAJORITET
Direkt beröring krävs för att nej-röster till ett ombyggnadsförslag ska kunna få majoriet på en stämma. 

Krävs det alltid kvalificerad majoritet för att rösta igenom ett ombyggnadsförslag i en bostadsrättsförening? Nej, menar Svea Hovrätt i en dom som gällde en förening i Stockholm där tre medlemmar sökte stämmans stöd för nya balkonger till deras lägenheter. De var de enda som saknade balkong i huset varför styrelsen ställde sig positiv till förslaget och uppmanade stämman att rösta ja.

Förslaget röstades också igenom, men bara med röstsiffrorna 8-7. Stämmans ordförande konstaterade att tillräcklig majoritet inte uppmätts eftersom bygget var en väsentlig förändring som krävde minst 2/3-dels majoritet.

Men de tre balkongbyggarna överklagade beslutet till tingsrätten. Det var inte utrett hur de som röstat nej skulle beröras negativt av de nya balkongerna. De enda som berördes direkt av förslaget var de tre balkongbyggarna själva, och de hade ju alla röstat ja, påpekade de.

Föreningen hade fått besked från sin medlemsorganisation att just balkonger är ett sådant ingrepp som kräver högre majoritet än normalt. Men tingsrätten slog fast att det bara är när någon som röstar nej och berörs negativt av projektet som den regeln gäller. Tidigare rättsfall har slagit fast att även sämre ljusförhållanden är en sådan negativ faktor som kan åberopas. Men här låg de klagandes lägenheter inte alls i närheten av de nya balkongerna, så hur de skulle kunna påverkas negativ kunde de tre byggarna inte förstå, och det var inte heller utrett inför stämman.

Föreningen överklagade till Svea Hovrätt som dock fastställde tingsrättens dom. Då ingen berördes negativt i den mening som lagen anger, räckte enkel majoritet för att godkänna bygget av de tre balkongerna.

Högsta domstolen
Mål T 1829-10