Hoppa till huvudinnehåll

Rätt att säga nej till 
ny balkong

TÄBY
Ett byggprojekt ska i princip vara nödvändigt, om inte har de boende rätt att säga nej, exempelvis till ny balkong till lägenheter som inte haft en sådan tidigare. 
Och det räcker med en medlem för att projektet ska falla.

Nya balkonger är inget angeläget bygge i en bostadsrättsförening. Enskilda medlemmar har rätt att säga nej till en ny balkong, även om hela projektet då faller. Och det räcker med en enda medlem.

Det konstaterar Svea Hovrätt i en principiellt viktig dom som kom 1999, en av få som visar att en majoritet inte alltid kan "köra över" en minoritet.

Det var när HSB Brf Annexet i Täby norr om Stockholm planerade att bygga balkonger till samtliga 210 lägenheter i fastigheten som ärendet till sist hamnade i hovrätten.  På en stämma röstade 117 av 139 närvarande för förslaget, medan de övriga 22 var emot. Vid en förfrågan hade dessförinnan 60 medlemmar uttryckt önskemål om att kunna glasa in sina befintliga balkonger, vilket inte gick så länge det saknades balkong på lägenheten ovanför.

Föreningen hade förankrat projektet med hjälp av konsult, och kostnaden skulle därefter finansieras med en avgiftshöjning. I det skedet vände sig 9 medlemmar till hyresnämnden för att få ett fristående utlåtande om planerna. En medlem som vittnade menade att projektet borde kunna genomföras billigare om man hoppade över balkonger för dem som inte ville ha.

Föreningen ansåg att balkongbygget skulle ses som en förbättring av fastigheten och att styrelsens förslag var en angelägen åtgärd för majoriteten. ”Den som inte vill utnyttja balkongen kan ju låta bli att göra det”, menade föreningens juridiska ombud i rätten. Men det skulle visa sig vara fel!

Lagen säger att om en eller flera bostadsrättshavare inte samtycker till en beslutad förändring, blir beslutet ändå giltigt om minst 2/3-dels majoritet röstar för förändringen och det dessutom godkänns av hyresnämnden (9 kap. §16, 1 st BRL).

Hyresnämnden ska godkänna beslutet, men bara om förändringen är angelägen och inte kan tillgodoses på annat sätt, och det inte kan anses oskäligt mot bostadsrättshavaren, som det heter.

I det här fallet jämförde hyresnämnden med hyreslagen och kom fram till att ett balkongbygge är en mycket omfattande åtgärd. Ett bygge av nya balkonger till bostadsrätter som inte haft sådana tidigare - och som köpts utan balkong av de boende - inte kan sägas vara en angelägen ombyggnad i en bostadsrättsförening.

Svea Hovrätt höll med och fastställde bedömningen rakt av.

Föreningen tvingades ändra sina planer så att balkonger bara byggdes till de medlemmar som ville ha det eller vänta tills alla berörda var för projektet.