Hoppa till huvudinnehåll

Permanentboende kan krävas för medlemskap

Den som köpt en bostadsrätt, men inte har för avsikt att bo där permanent, kan nekas medlemskap av föreningen. Det har Svea Hovrätt klargjort i en dom som kom redan år 2000.

Det var en man från södra Sverige, som köpt en bostadsrätt i Stockholm och vände sig till hyresnämnden för att få ett nekat medlemskap prövat.

Mannen hade hyrt den aktuella lägenheten i tio år av den tidigare ägaren och i samband med att fastigheten övertogs av en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening erbjöds han ta över hyresavtalet. Han betalade en köpeskilling för förstahandskontraktet till hyresvärden.

Tanken var att hans dotter, som då gick i skola i England, skulle överta lägenheten och bosätta sig där permanent när hon kom tillbaka från sina studier, påpekade han. Men han medgav samtidigt att han själv bara hade för avsikt att nyttja lägenheten då och då vid sina arbetsbesök i Stockholm.

Dottern flyttade mycket riktigt också in i lägenheten så snart hon hade avslutat sina studier utomlands.

Men föreningen godtog honom inte som medlem, utan påpekade att stadgarna tydligt angav att man endast accepterade permanentboende. Om avsikten verkligen var att dottern skulle överta bostadsrätten borde han låta köpet återgå och sätta in henne i sitt ställe, ansåg föreningen.

Mannen föreslog att han kunde överlåta den nyblivna bostadsrätten direkt till dottern, utan att först låta köpet gå tillbaka till den tidigare hyresvärden.

Föreningen accepterade dock inte denna förlikning, varför hyresnämnden istället beslutade till föreningens fördel.

Mannen överklagade och poängterade att föreningens krav på permanentboende borde vara uppfyllt, eftersom han förband sig att överlåta bostadsrätten till dottern, som alltså nu bodde där permanent.

Men hovrätten förklarade att föreningens stadgevillkor inte kunde anses oskäliga. För hårda villkor mot säljare och köpare i stadgar får inte förekomma, menade rätten, men eftersom det inte var fallet här vann föreningen målet. För att få behålla lägenheten borde mannen i det här fallet ha låtit dottern stå på den nyblivna bostadsrätten, inte han själv då han aldrig skulle bo där. En förening kan således neka medlemskap i dessa fall, men villkoret ska framgå av stadgarna.

Svea Hovrätt 
Mål ÖH 2143-00