Hoppa till huvudinnehåll

30-årsgräns för medlemskap ogiltig

GBG
En förening i Göteborg  som ville införa en miniålder för medlemskap fick nobben av rätten. (Illustrationsbild- vy över Göteborg) 

En bostadsrättsförening i Göteborg, som infört en minimiålder på 30 år som villkor för medlemskap i sina stadgar, fick nobben av Svea Hovrätt i en tvist.

En 26-årig man hyrde sedan ett par år en stor tvårummare på 80 kvadrat i föreningens hus. När föreningen sedan erbjöds köpa fastigheten vägrades mannen medlemskap, dels för att han inte uppfyllde villkoret i stadgarna, dels för att styrelsen ansåg att hans ekonomi var för dålig.

Mannen överklagade till hyresnämnden och påpekade att han bytt till sig lägenheten från en yngre kvinna, som sagt till honom att han fick fortsätta vara medlem i hennes ställe. Han kallades dessutom till en extra köpestämma i föreningen och deltog då i omröstningen. Han studerade på Handelshögskolan i Göteborg och klarade att betala hyran på cirka 6.000 kronor i månaden – varför skulle han då inte kunna erlägga avgiften på 2.662 kronor i månaden som bostadsrättshavare? frågade han.

Föreningen påpekade att den extra stämman bara var rådgivande för att se om det fanns tillräcklig majoritet för att kunna gå vidare med ett köp, och att den slutliga omröstningen ägde rum senare, när ekonomisk plan, kalkyler och besiktningsprotokoll över fastigheten fanns med, och att de då inte kände till mannens ålder. Först senare ändrade föreningen stadgarna och förde in åldersklausulen för att man vill ha aktiva medlemmar eftersom föreningen är liten. Ungdomar kommer oftast in under en kort period, får stöd av föräldrar, deltar inte i arbetet och flyttar sedan, menade föreningen.

Men hyresnämnden hänvisade till 2 kapitel 8 paragrafen i BRL, som säger att en förening inte får vägra en hyresgäst inträde utan särskilda skäl. Stadgevillkor som är oskäliga mot den som vill bli medlem gäller helt enkelt inte. Att en förening är liten spelar ingen roll för en undre åldersgräns, menade nämnden och tillade att detta inte är jämförbart med de villkor som ställs i så kallade seniorföreningar som har särskilda servicehus.  Och att mannen sade sig villig att vara med i föreningsarbetet och att hans far borgade för hans ekonomiska åtaganden i föreningen var också punkter som talade till hans fördel, varför hyresnämnden beviljade honom medlemskap.  Svea Hovrätt kom till samma slutsats och menade att föreningens 30-årsregel utan inskränkning träffar alla yngre personer. En sådan regel är inget adekvat sätt att uppnå föreningens syfte och kan inte heller knytas till något särskilt ändamål, menade hovrätten och ogiltigförklarade föreningens 30-årsregel.