Hoppa till huvudinnehåll

Boende fick själv åtgärda golvbuller

Bullergolv
En förening är inte skyldig att åtgärda t.ex. golvbuller som orsakats av något som ligger på den boendes egen underhållskyldighet.

En bostadsrättsförening i Göteborg fick ett föreläggande från kommunens miljönämnd att åtgärda golvbuller i en lägenhet.

Det var sedan en boende rivit ut gamla linoleummattor i ett rum och slipat det underliggande trägolvet, som grannen under klagade på ökat stegljud och buller.

Ljudnivån mättes av ett specialistföretag och konstaterades vara så hög att det inte ens uppfyllde de lägsta kraven enligt svensk standard (klass D). 
Föreningens beräkningar visade att det skulle kosta cirka 26.000 kronor att lägga nytt golv med ljudisolering i lägenheten och ifrågasatte därför föreläggandet. Man ansåg att olägenheten i den undre lägenheten inte var större än man kunde räkna med i den här typen av äldre byggnader.

Beslutet överklagades därför till Länsstyrelsen som dock gick på miljönämndens linje. Det fanns visserligen inga bullerkrav när huset byggdes, påpekade man, men ljudnivån var alltför hög även tidigare. Att trägolvet tagits fram och förvärrade bullret var inget skäl för att föreningen inte skulle vara skyldig att vidta några åtgärder. Bostadsrättsföreningen fick lite längre tid på sig att bygga om golvet men föreläggandet stod fast.

Då gick föreningen vidare med ärendet till Miljödomstolen.

Här fick man hjälp av en jurist från Bostadsrätterna (dåvarande SBC) som helt vände på resonemanget. Hon påpekade att föreläggandet skulle leda till att föreningen tvingades vidta åtgärder inne i lägenheten, vilket inte är rättsligt möjligt! Enligt lagen svarar bostadsrättshavaren själv för hela det inre underhållet, om inte stadgarna skrivits så att det tagits över av föreningen.Att ta bort mattor och slipa golv är ingen åtgärd som kräver föreningens tillstånd eller godkännande. I den här föreningens stadgar stod också att medlemmarna själva svarar för allt underhåll av bland annat golv, väggar och tak.

Mot den bakgrunden kan klagomålet inte riktas mot föreningen, som heller inte har någon rätt att avhjälpa bristen, påpekade domstolen och föreningen vann bullertvisten. Kravet riktades istället mot den boende som själv fick åtgärda det bullriga golvet.

Miljödomstolen Vänersborg
Mål M 3304-08