Hoppa till huvudinnehåll

Vikten av våtrumsintyg

Ett stambyte är egentligen ingen ombyggnad, utan en renovering. Det innebär att ett stambyte i fastigheten kan beslutas av styrelsen, utan att behöva förankras på en stämma, så länge det inte berör lägenheternas inre.
Våtrumsintyg efter en badrumsrenovering kan vara av stort värde för den enskilde bostadsrättshavaren.
Foto: Mostphotos

Ett stambyte är egentligen ingen ombyggnad, utan en renovering. Det innebär att ett stambyte i fastigheten kan beslutas av styrelsen, utan att behöva förankras på en stämma, så länge det inte berör lägenheternas inre.

Men om jobbet påverkar tätskikt, ytskikt och inredning i enskilda våtrum, eller om badrummen ska renoveras samtidigt, ska en kvalificerad majoritet på en stämma säga ja till projektet och  - om någon bostadsrättshavare är emot det hela - beslutet även godkännas av hyresnämnden.

Ofta uppkommer dock frågan hur man ska göra med redan renoverade badrum. Enskilda medlemmar har ingen rätt till ersättning för egna, tidigare nedlagda kostnader i dessa fall. En del föreningar medger trots det viss kompensation för sådant som man själv kan spara in på entreprenaden. 
Det går också att helt göra undantag för redan ombyggda badrum, om avloppsrör fram till stam, golvbrunn och vattenledningar är bytta, samtidigt som det finns godkända tätskikt.   
Det bör föreningen påpeka för boende som vill renovera sina badrum.    

Och det finns lärorika exempel. Ett handlar om stambyte i Brf Sörgården i Göteborg, där det framgick av stämmans beslut att samtliga badrum helt skulle "blåsas ut" och byggas om. Undantag gjordes dock för badrum som renoverats de senaste fem åren. Men en manlig medlem, som byggt om sitt badrum för 14 år sen, protesterade och överklagade till Svea Hovrätt. Han menade att han hade ett avtal med föreningen och att han byggt om till en högre standard än den föreningen nu erbjöd.

Hovrätten konstaterade att en bostadsrättsförening är skyldig att återställa lägenheten efter utfört arbete. "Om ytskiktet i badrum skadas i samband med att föreningen utför yttre underhåll ankommer det på föreningen att med beaktande av bostadsrättshavarens önskemål så långt möjligt återställa badrummet i det skick det hade före ingreppet”, står det i domen. 
Föreningen hade försökt komma fram till en kompromiss, men den var inte möjlig att genomföra eftersom bostadsrättshavaren inte kunde visa upp något våtrumsintyg, som var föreningens krav för undantag.

En bostadsrättshavare ansvarar själv för tätskikt i våtrum, påpekade hovrätten.  Men här hade föreningen tagit över medlemmarnas underhållsansvar enligt stadgarna och bestämt att all utrustning och inredning skulle ersättas. Föreningen var därmed skyldig att åtgärda även tätskikten.  Mannen förlorade trots det målet – bara för att han inte kunde visa upp ett giltigt våtrumsintyg.  En förening kan inte kräva intyg av medlemmar som vill renovera sina badrum och stoppa ett önskat projekt bara av det skälet, eller att det ska utföras av en viss hantverkare. Däremot kan man uttrycka önskemål om det samt begära att arbetet ska utföras fackmannamässigt.

Att arbetet utförs på godkänt sätt är viktigt, särskilt beträffande våtrumsintyg från certifierat företag, som alltså kan bli nödvändigt att visa upp vid ett senare stambyte. Bostadsrättshavare bör tänka på försäkringsbolagens nya krav, om ett renoverat badrum skulle råka ut för en skada.  Har man inte följt branschreglerna är det inte säkert att ersättning utgår när våtrumsintyg saknas, särskilt inte om skadan visar sig bero på fel i tätskikt eller om produkter från olika våtrumssystem använts, då ersättning till och med helt kan utebli (Svea Hovrätt Mål 4241-18).