Bostadsrättshandboken

Vem ska betala skadan?

Här kan du läsa en artikel ur årets handbok som handlar om en försäkringsskada och hur sådana bör regleras. Det viktigaste vid en skada är att få fram orsaken till hur och varför skadan inträffat. Sen ska skadan regleras mellan boende och förening med hjälp av berörda försäkringsbolag - vilket som synes inte alltid är så lätt!